תביעות ליקויי בניה – עו”ד ליקויי בניה

מחברי המאמר - עו"ד קארין שמעון ועו"ד לידור שובל

מהי תביעת ליקויי בניה?

תביעת ליקויי בניה היא תביעה שתוגש במקרים בהם קיימת “אי התאמה” (כמשמעות המונח בחוק המכר (דירות), תשל”ג-1973) – ראה פירוט להלן.

מהי “אי התאמה”?

אי ההתאמה יכולה להיות, למשל, אי התאמה בין הדירה למיפרט, אי עמידה בהוראות התקנים המחייבים לבניה, אי עמידה בהוראות הדין, אי התאמה בין התכנון והביצוע, שימוש בחומרים לא מתאימים, אי מסירת הוראות תחזוקה ושימוש לרוכש ועוד.

ישנם מקרים בהם אי ההתאמה או ההתרשלות בבניה כה מהותיים שהם מהווים סכנה בטיחותית של ממש.

איזה פיצוי אוכל לתבוע במסגרת תביעת ליקויי בניה?

במסגרת תביעת ליקויי בניה ניתן לתבוע פיצויים מסוגים שונים, תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

כך, למשל, ניתן לתבוע פיצוי בגין נזקים שנגרמו לדירה עצמה, פיצוי בגין עלויות תיקון, פיצוי בגין נזקים שנגרמו לך כתוצאה מהליקויים; עוגמת נפש, הוצאות שנאלצת להוציא בעקבות זאת ועוד.

בנוסף, במקרים מסוימים ניתן גם לתבוע על ירידת ערך של הנכס בעקבות הליקויים שהתגלו בו, מה שבמקרים רבים עשוי להגיע לסכומים משמעותיים מאוד.

רכשתי דירה וגיליתי בה ליקויי בניה – מה אני אמור לעשות עכשיו?

אחד הדברים החשובים שלא רבים מודעים אליהם הוא שיש חשיבות מבחינה משפטית למועד בו שלחת הודעה ליזם על הליקויים.

לכן – מיד עם גילוי ליקויים (גם אם הם נראים בעיניך פעוטים) חשוב מיד להיוועץ בעו”ד המומחה בתחום על מנת לקבל החלטה האם אכן נראה שקמה עילת תביעה, וככל שכן – כיצד לפעול, מול מי ומתי.

חשוב לציין, שגם ליקוי שעל פניו נראה מינורי לעיתים מהווה רק “סימפטום” לנזקים עמוקים הרבה יותר.

כך, למשל, באחד התיקים בהם ייצגנו – בדירת הלקוח היו סדקים רבים. לאחר בדיקה מעמיקה הסתבר שהסדקים הם רק קצה הקרחון ושהסיבה להיווצרותם היא ביסוס לא מתאים של הדירה כולה מה שמונע כל אפשרות לתקן את הסדקים בעתיד. לדב רזה יש השפעה מהותית גם על שווי הנכס. כך יכול להיווצר מצב, שדירת חלומותיכם בה השקעתם את מיטב כספכם שווה למעשה פחות ממה ששילמתם עליה..

מתי ניתן להגיש תביעת ליקויי בניה?

ככל שגילית ליקויי בניה וברצונך להגיש תביעת ליקויי בניה לצורך קבלת פיצויים בגינם, יש לקחת בחשבון שישנם מועדים קבועים בדין לכך.

יש לא מעט אספקטים שיש לקחת בחשבון מבחינה משפטית, אך ביניהם ראוי להתייחס למועדים הקבועים בדין הנוגעים ל”תקופת בדק” ול”תקופת אחריות”.

“תקופת בדק”:

“תקופת הבדק” הינה התקופה שמתחילה להימנות ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה ומסתיימת במועדים שונים תלוי בסוג הליקוי.

כך, למשל, ככל שמדובר בליקוי ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות משך תקופת הבדק יהיה שנתיים, אך אם מדובר בליקוי שמהותו התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ תקופת הבדק תתארך ל-7 שנים.

ישנה גם תקופת בדק ממושכת יותר שנקבעה למקרים של “אי התאמה יסודית” (כהגדרתה בחוק), שאז מדובר בתקופת בדק של 20 שנים ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה.

תקופת הבדק בדין כשל באיטום המבנה תימשך ארבע שנים, וכן הלאה לפי הליקויים השונים שקיימים.

מה המשמעות של “תקופת בדק”?

ככל שהתגלתה “אי התאמה” בדירה בתוך תקופת הבדק, האחריות לתקנם וייתכן שאף לפצות בגינם תחול על הקבלן, אלא אם הוכיח שהליקויים נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הרוכש.

במילים אחרות: חובת ההוכחה תחול על הקבלן.

“תקופת האחריות”:

 “תקופת האחריות” הינה תקופה של 3 שנים המתחילה להימנות מתום תקופת הבדק.

מה המשמעות של “תקופת אחריות”?

ככל שהתגלו ליקויים בדירה בתוך תקופת האחריות, האחריות לתקנם וייתכן שאף לפצות בגינם תחול על הקבלן, אם הקונה הוכיח שמקור הליקויים הוא במחדלי הקבלן.

במילים אחרות: חובת ההוכחה תחול על הקונה.

ומה אם גיליתי פגמים בדירה לאחר שהסתיימו תקופת הבדק ותקופת האחריות?

במקרה שהתגלתה, אף לאחר תום תקופת הבדק ולאחר תום תקופת האחריות, אי התאמה יסודית (כהגדרתה בחוק) שמקורה בתכנון, בעבוד האו בחומרים, ייחשב הדבר ל”אי התאמה”.

ליקויי בניה נפוצים בתביעות ליקויי בניה:

יש קשת רחבה מאוד של ליקויי בניה, לעיתים את חלקם יגלה הרוכש רק בשלבים מאוחרים ממועד המסירה.

על ליקויי הבניה הנפוצים ניתן למנות:

  • נזקי רטיבות בדירה חדשה מקבלן הינם שכיחים למדי. לעיתים מדובר ברטיבות הניתנת לתיקון בקלות, ולעיתים בבעיה יסודית ועמוקה הרבה יותר. הסכנה בנזקי רטיבות היא שככל שהם מתפתחים הם עלולים להוות סכנה; הן מבחינה בריאותית בגלל עובש המתפתח מהן עם הזמן וגורם לבעיות נשימה ועוד, והן מבחינה בטיחותית במקרים בהם הרטיבות חלילה מתפשטת למערכת החשמל ועוד.
  • ביסוס לא נכון של המבנה שגורם לסדקים בקירות בדירה חדשה מקבלן ייתכנו מקרים בהם בקירות דירה חדשה שנרכשה מקבלן מופיעים סדקים. במקרים שונים ייתכן שמקורם בביסוס לא נכון של המבנה, עבודה המנוגדת לתקני הבניה המחייבים בישראל ועוד. במקרים כאלה – לא תמיד ניתן יהיה לתקן את הסדקים כי גם לאחר תיקון “קוסמטי” הם ישובו ויופיעו.
  • אי התאמה למיפרט – כך, למשל, אביזרים שלא סופקו (ג’קוזי למשל), חדרים קטנים יותר ביחס למיפרט, ועוד.
מה אוכל לדרוש מהקבלן במסגרת תביעת ליקויי בניה?
  • במסגרת תביעת ליקויי בניה ניתן לדרוש מהקבלן כמובן לבצע תיקונים (אך יש לבחון סעד זה בזהירות המתבקשת ככל שבוצעו כבר מספר נסיונות מצידו לתקן את הליקויים והוא לא הצליח..),
  • הוצאות שהוצאת במסגרת הנזקים. כך, למשל: הוצאות בגין חוות דעת מומחה, שכ”ט עו”ד, הוצאות על תיקונים, החלפת מוצרים שניזוקו בעקבות הליקויים,
  • עוגמת נפש ואובדן הנאה, הפסד ימי עבודה ועוד,
  • ירידת ערך,
  • נזקים אחרים / נוספים.
את מי תובעים בתביעת ליקויי בניה?

ככלל, הכתובת ה”טבעית” לתביעת ליקויי בניה היא הקבלן שבנה את הדירה.

עם זאת, במקרים רבים, ישנם גורמים נוספים שניתן (ובמקרים רבים אף חשוב) לתבוע כתלות בנסיבות המקרה הספציפי ואופי ליקויי הבניה.

חשוב להיוועץ בעו”ד מומחה בתביעות ליקויי בניה מיד עם גילוי הליקויים מאחר שלכל ההתנהלות (גם זו שטרם הגשת תביעת ליקויי בניה) ואף למועדים עשויה להיות חשיבות מכרעת, שעליה לעיתים יכולה לקום או ליפול תביעת ליקויי בניה!

רכשתי דירה חדשה מקבלן וגיליתי בה ליקויי בניה. מה אני אמור לעשות?

מיד עם גילוי ליקויי בניה חשוב לפנות לעו”ד מומחה בתחום.

הסיבה לכך, היא שישנם מספר שלבים מקדימים שחשוב לבצע טרם הגשת תביעת ליקויי בניה, ויש חשיבות למועד ביצועם.

 
תהליך העבודה אצלנו בכל הנוגע לתביעות ליקויי בניה:

שלב ראשוןשיחת היכרות ראשונית

בחלקה הראשון של השיחה אנו שומעים מכם את הסיפור ואת השתלשלות העניינים.

בחלקה השני של השיחה – אנו שואלים שאלות מנחות לקבלת פרטים מהותיים מבחינה משפטית.

שלב שני קבלת מסמכים

בשלב השני נבקש לקבל מסמכים שונים על מנת לבחון אותם.

שלב שלישיייעוץ משפטי וקביעת אסטרטגיה

בשלב השלישי ניתן לך ייעוץ משפטי לגבי העילות והטענות במקרה הספציפי שלך, נפרט לגבי הפיצויים שניתן יהיה לדרוש ונתווה את האסטרטגיה הנכונה לניהול כל התהליך, מתחילתו ועד סופו, לרבות איסוף ותיעוד של ראיות כבר משלב זה.

שלב חמישייוצאים לדרך!

שתי הערות חשובות לגבי תהליך העבודה טרם הגשת תביעת ליקויי בניה:

  1. חשוב שהפניה לעוה”ד תבוצע כמה שיותר מהר! במסגרת הייעוץ שאנו מציעים אנחנו גם מנחים את לקוחותינו לגבי איסוף נכון ותיעוד של ראיות בצורה מיטבית ורלוונטית לניהול תביעת ליקויי בניה.

      2. ללקוחות שפונים אלינו אנחנו ממליצים שלא לפנות למומחה לפני שנועצו בנו.

הסיבה לכך: במקרים רבים בהם לקוחות  הגיעו אלינו עם חוות דעת שקיבלו ממומחה, הסתבר כי חוות הדעת לא היתה מתאימה או לא נכונה לניהול ההליך המשפטי והלקוח נאלץ לקבל חוות דעת נוספת.

כך, למשל: מקרים בהם הלקוח פנה למומחה שהינו בעל מומחיות לא רלוונטית לליקויים שהתגלו, או חוות דעת שניתנה ונכתבה בצורה לא מקצועית שמנסיוננו לא תעמוד במבחן בית המשפט, מקרים בהם התקבלה חוות דעת ממומחה שאיננו מנוסה במתן חוות דעת ומתן עדות בבית משפט, ועוד.

למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים בנושא תביעות ליקויי בניה; החל מהליקויים הפשוטים ביותר, ועד למורכבים.

לייעוץ ראשוני ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות מילוי הטופס משמאל, או בהודעה מהירה בלחיצה על אייקון הווטסאפ בתחתית העמוד מימין.

מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שהקמנו – בה ניתן להתייעץ בכל הנוגע להליכים משפטיים ותביעות, לרבות בנושא ליקויי בניה.

להצטרפות לחץ על הקישור: שאל עו”ד – הכל על תביעות בבית משפט ומול המפקח על המקרקעין.

הבהרה: כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, איננו ממצה, איננו מתייחס למקרים פרטניים ואיננו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואיננו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם עו”ד. על המעוניין בכך יהיה לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים המפורטים במאמר. סעיפי חוק ככל שמצוטטים נכונים למועד כתיבת המאמר, ומטבע הדברים עם הזמן יכולים גם להשתנות על ידי המחוקק. המידע המובא במאמר זה איננו מהווה המלצה ו/או הנחיה לבצע או שלא לבצע פעולה כלשהי.

טרם ביצוע כל פעולה משפטית ובוודאי טרם נקיטה בהליך משפטי – מומלץ להיוועץ בעו”ד.

מוזמנים לשתף את הכתבה!

לייעוץ משפטי אישי ומקצועי - השאירו פרטים

לחצו לשליחת הודעה
צריכים עזרה?
היי!
איך אפשר לעזור?