פיצוי מוסכם

מחברי המאמר - עו"ד קארין שמעון ועו"ד לידור שובל

מהו “פיצוי מוסכם”? מתי מסכמים על “פיצוי מוסכם”? איך קובעים מהו הסכום של “פיצוי מוסכם”? 
ככל שיש הפרה של חוזה, כיצד אוכפים את הפיצוי המוסכם בבית המשפט והאם בית המשפט מחויב לאכוף את סעיף הפיצוי המוסכם כפי שקבעו אותו הצדדים? האם ניתן להפחית פיצוי מוסכם?

במאמר הזה נעשה קצת סדר ונשיב על כל השאלות..

 
מהו המקור החוקי ל”פיצוי מוסכם”?

סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א-1970, עוסק בנושא הפיצוי המוסכם וקובע שצדדים לחוזה יכולים לקבוע מראש על פיצוי מוסכם ולעגן אותו בחוזה ביניהם.

למעשה מדובר במנגנון שניתן יהיה להפעיל במקרה של הפרת חוזה על פי התנאים שסוכמו בין הצדדים, וזאת ללא צורך בהוכחת נזק.

 
מה מטרתו של “פיצוי מוסכם”?

לעיגון מראש ובכתב של פיצוי מוסכם ישנה מטרה כפולה;

המטרה האחת, היא לייצר הרתעה (הדדית) של כל אחד מן הצדדים לחוזה כלפי משנהו מלהפר את החוזה.

המטרה השנייה, היא שבכל מקרה בו מי מהצדדים לחוזה יפר אותו, אזי לצד השני יהיה קל יותר לנהל הליך משפטי (כלומר להגיש תביעה כנגד הצד המפר) בסכום שכבר הוגדר מראש והוסכם, ועוגן בכתב במסגרת החוזה, כשאיננו צריך במסגרת התביעה להוכיח כי נגרם לו נזק כלשהו.

 

כיצד קובעים את הסכום של “הפיצוי המוסכם”?

בהיתנן שאחת המטרות של עיגון סעיף של פיצוי מוסכם במסגרת החוזה, היא לייצר הרתעה (כאמור – הדדית) מפני הפרת החוזה על ידי מי מהצדדים, נוטים הצדדים לחוזה לקבוע פיצוי מוסכם גבוה מאוד, ולעיתים גם לא פרופורציונאלי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מהפרת החוזה.

 

האם בית המשפט יכול להתערב בגובה הפיצוי המוסכם שקבעו הצדדים?

סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א-1970, קובע כי לבית המשפט יש סמכות להתערב בפיצוי המוסכם כאשר הוא סבור שהפיצוי שנקבע הינו בלתי סביר או מוגזם;

“הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים (להלן – פיצויים מוסכמים), יהיו הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת נזק; אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה.

במילים אחרות, כשמבקשים לסכם על פיצוי מוסכם במסגרת חוזה – יש לקבוע פיצוי מוסכם בסכום שיהיה סביר בנסיבות העניין, כלומר: ביחס סביר לנזק שניתן לצפות במעמד החתימה על החוזה כנזק שעלול להיגרם כתוצאה מהפרת החוזה.

ככל שהפיצוי המוסכם לא ייקבע בצורה פרופורציונלית, אזי כאמור ככל שהעניין יגיע להכרעת בית המשפט – בית המשפט יוכל להתערב ולהפחית את סכום הפיצוי המוסכם.

 

מתי בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו להפחית את הפיצוי המוסכם שנקבע?

לאור העובדה שהחוק מאפשר לצדדים העורכים ביניהם חוזה מרצון חופשי לקבוע גם את תנאיו, וביניהם גם לקבוע מה יהיה הפיצוי המוסכם במקרה של הפרת החוזה, בית המשפט יתערב ויפחית את סכום הפיצוי המוסכם רק במקרים חריגים.

זאת, כל עוד קיים יחס סביר בין גובה הפיצוי המוסכם לבין הנזק המירבי שיכול להיגרם למי מהצדדים בשל הפרת החוזה, כפי שניתן היה לצפות אותו במעמד כריתת החוזה.

 

כיצד קובעים את גובה הפיצוי המוסכם?

בעת עריכת החוזה, ככל שמעוניינים להוסיף סעיף של פיצוי מוסכם למקרה של הפרתו, ככלל מומלץ לקבוע סכום שישקף את נסיבות העניין, ויעמוד ביחס סביר לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מהפרת החוזה. זאת כאמור, מאחר שככל שסכום הפיצוי המוסכם יהיה סביר ומותאם לנסיבות החוזה כך הסיכוי שבית המשפט יתערב בשיקול הדעת של הצדדים ויפחית את גובה הפיצוי המוסכם יהא קטן יותר.  

 

למשרדנו ניסיון רב שנים בעריכת חוזים רבים ומגוונים; החל מהסכמים פשוטים בין אנשים פרטיים, ועד להסכמים מסחריים מורכבים בין גופים שונים הדורשים מנגנונים מתוחכמים ויצירתיים.
למשרדנו נסיון רב גם בייצוג בהליכים משפטיים בבתי המשפט, לרבות בתביעות לפיצוי מוסכם מכח חוזה, תביעות לאכיפת הסכם, תביעות לביטול הסכם ועוד.
אנו מעניקים ללקוחותינו ייצוג משפטי מקצועי אישי ויצירתי תוך ראיית מכלול צרכי הלקוח.
 

הבהרה: כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, איננו ממצה, איננו מתייחס למקרים פרטניים ואיננו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואיננו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם עו”ד. על המעוניין בכך יהיה לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים המפורטים במאמר. סעיפי חוק ככל שמצוטטים נכונים למועד כתיבת המאמר, ומטבע הדברים עם הזמן יכולים גם להשתנות על ידי המחוקק. המידע המובא במאמר זה איננו מהווה המלצה ו/או הנחיה לבצע או שלא לבצע פעולה כלשהי.

טרם ביצוע כל פעולה משפטית ובוודאי לעריכת חוזה – מומלץ להיוועץ בעו”ד.

 

 

 

מוזמנים לשתף את הכתבה!

לייעוץ משפטי אישי ומקצועי - השאירו פרטים

לייעוץ משפטי אישי ומקצועי - השאירו פרטים

לחצו לשליחת הודעה
צריכים עזרה?
היי!
איך אפשר לעזור?