ערבות בנקאית

מחברי המאמר - עו"ד קארין שמעון ועו"ד לידור שובל

“ערבות בנקאית” הוא מונח שרבים מאיתנו נתקלים בו; בין אם כשוכרי דירה שמתבקשים להעמיד ערבות בנקאית כבטוחה לקיומו של חוזה השכירות, בין אם כבעלי עסקים שמתבקשים להעמיד ערבות בנקאית כבטוחה לסחורה שמסופקת להם, ובין אם כחברות המגישות הצעה למכרזים שונים וכתנאי להשתתפות במכרז נדרשות להעמיד ערבות בנקאית ועוד.

מה המשמעות של “ערבות בנקאית”? במה היא שונה מערבות רגילה? מהי “ערבות בנקאית אוטונומית”? למה צריך לשים לב כאשר מועמדת ערבות בנקאית?

במאמר זה נעשה סדר ונסביר בקצרה מהי ערבות בנקאית ובמה היא שונה מערבות רגילה.

מהי ערבות בנקאית?

ערבות בנקאית היא למעשה סכום כסף, הנקוב בערבות הבנקאית, שהבנק מתחייב לשלם מיד עם דרישתו של המוטב בערבות.

למעשה הבנק ערב כלפי המוטב שאם מנפיק הערבות לא ישלם את הכספים למוטב, המוטב יוכל לדרוש את חילוט הערבות בנקאית ולקבל את הכסף המגיע לו מאת הבנק.

 
מדוע ערבות בנקאית היא ערבות טובה יותר מערבות רגילה?

התשובה פשוטה, אין חשש שהבנק שערב לתשלום הכספים לא יוכל כלכלית לשלם את הכסף.

 
מי הם הצדדים לערבות בנקאית?

לערבות הבנקאית שלושה צדדים:

החייב – האדם שנטל עליו את ההתחייבות וביקש להעמיד את הערבות הבנקאית,

הערב – זהו למעשה הבנק שהעמיד את הערבות הבנקאית,

ומוטב הערבות הבנקאית / הנושה – הוא למעשה הנושה של החייב אליו הבנק מתחייב במסגרת הערבות הבנקאית לשלם את הכסף.

 
מתי הבנק ישלם למוטב את סכום הערבות הבנקאית?

הבנק ישלם למוטב למוטב את סכום הערבות הבנקאית (כולו או חלקו, בהתאם לדרישה) ברגע שהתקיימו התנאים שהוסכמו בין החייב לנושה-המוטב למימוש הערבות הבנקאית (אם כי יודגש שהבנק לא מחויב לכך), והנושה-המוטב שלח לבנק דרישה בה הוא מבקש לחלט את הערבות הבנקאית ולשלם לו את הכסף.  

 
מסרתי ערבות בנקאית למוטב, האם אני יכול לבטל אותה?

חשוב לדעת כי מרגע הוצאתה של הערבות הבנקאית ומסירתה לנושה-המוטב, אין לחייב (שהוא כאמור הגורם שביקש מהבנק להעמיד את הערבות הבנקאית) אפשרות לבטל את הערבות הבנקאית.

ביטולה של הערבות הבנקאית יהיה רק בהתאם לתנאים שנקבעו בגוף הערבות הבנקאית עצמה, או בכפוף להסכם שנחתם בין החייב לנושה.  

יודגש, כי ההסכם שנחתם בין החייב לנושה איננו מחייב את הבנק הוא מחייב רק את הצדדים החתומים עליו!

 
אני אמור לקבל ערבות בנקאית לטובתי על מה חשוב לשים דגש?

מכיוון שהאינטרס של מוטב הערבות הוא היכולת לממש את הערבות בקלות, יש להקפיד על ניסוחה של הערבות הבנקאית ושל ההסכם שבין החייב לנושה באופן שיאפשר לנושה לממש את הערבות יחסית בקלות.

 
מהם הפרטים העיקרים שיופיעו בערבות הבנקאית?

בערבות בנקאית חייבים להופיע ארבעה פרטים עיקריים:

הראשון הוא שמות הצדדים; מי הוא החייב אשר מוסר את הערבות ומי הוא הנושה – מוטב הערבות. 

השני הוא בעבור מה ניתנת הערבות הבנקאית; למשל – לצורך הבטחת קיומו של הסכם שכירות.

השלישי הוא תקופת הערבות הבנקאית.

הרביעי הוא מה הם התנאים למימושה של הערבות הבנקאית (למשל: מכתב דרישה מאת הנושה).

 
מהי ערבות בנקאית אוטונומית?

ערבות בנקאית אוטונומית היא למעשה ערבות שהבנק נותן לנושה-המוטב והוא מתחייב לשלם את הסכום הנקוב בה מיד עם דרישה ללא כל תנאי. כך, למשל, משכיר דירה האוחז בערבות בנקאית אוטונומית יכול לדרוש מהבנק לחלט את הערבות ולשלם לו את הסכום הנקוב בה באמצעות מכתב דרישה לבנק בלבד, מבלי שהוא יצטרך להוכיח דבר – גם לא הפרה של חוזה השכירות על ידי השוכר.

 
במה שונה ערבות בנקאית אוטונומית מערבות “רגילה”?

ערבות בנקאית אוטונומית, כשמה כן היא, הערבות היא אוטונומית – עצמאית ואין לה כל קשר לעסקת היסוד ולמערכת היחסים שבין הנושה והמוטב. מערכת היחסים בערבות בנקאית אוטונומית הינה בין המוטב לבין הבנק בלבד.

במסגרת מערכת יחסים זו הבנק מתחייב לשלם למוטב את סכום הערבות מיד עם דרישתו הראשונה של המוטב בדרכים שנקבעו.

 
מהם היתרונות של ערבות בנקאית אוטונומית?

לערבות בנקאית אוטונומית קיימים מספר יתרונות:

האחד – הוא מימוש פשוט ומהיר של הערבות הבנקאית,

השני – הוא אי תלות במערכת היחסים עם החייב,

והשלישי – הנובע משני היתרונות הקודמים, הוא הרתעה של החייב מלהפר את ההסכם בין הצדדים באופן שיגרום למימוש הערבות.

האם ניתן למנוע את מימושה של ערבות בנקאית אוטונומית?

כן, אם כי בתי המשפט אינם נוטים לבטל ערבות בנקאית אוטונומית בקלות ונדרשת הוכחת מרמה או נסיבות מיוחדות שמצדיקות את ביטול הערבות הבנקאית האוטונומית. פסיקת בית המשפט קבעה כי  על המרמה להיות חמורה במיוחד, כזו שבה הנושה לא מילא כלל את חיוביו כלפי עסקת היסוד שבינו לבין החייב ולכן לא יהיה זכאי לממש את הערבות הבנקאית האוטונומית.

על מנת לבטל את הערבות הבנקאית האוטונומית בשל נסיבות מיוחדות, פסיקת בתי המשפט קבעה כי יש להוכיח התנהגות חמורה מצד המוטב בבואו לממש את הערבות. כך, למשל, התנהגות המונעת משיקולים זרים או נקמנות.

חשוב לציין שעל מנת לבטל את הערבות הבנקאית האוטונומית לא די בהוכחת חוסר תום לב של הנושה-המוטב ונדרשת רמת הוכחה גבוהה יותר.

 

רוצה לשאול שאלות נוספות בנושא בנקאות? בקישור הבא ניתן להצטרף לקבוצה שהקמנו: 

“תשאל עו”ד בנקים (שאלות משפטיות בנושא בנקאות)”

 

למשרדנו ניסיון רב שנים ומומחיות ייחודית בתחום הבנקאות.

עוה”ד במשרד הינם בעלי ניסיון רב בהתנהלות מול המערכת הבנקאית ובניהול הליכים משפטיים  מול בנקים.

אנו מעניקים ללקוחותינו ייצוג משפטי מקצועי אישי ויצירתי תוך ראיית מכלול צרכי הלקוח.

הבהרה: כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, איננו ממצה, איננו מתייחס למקרים פרטניים ואיננו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואיננו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם עו”ד. על המעוניין בכך יהיה לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים המפורטים במאמר. המידע המובא במאמר זה איננו מהווה המלצה ו/או הנחיה לבצע או שלא לבצע פעולה כלשהי.

 

מוזמנים לשתף את הכתבה!

לייעוץ משפטי אישי ומקצועי - השאירו פרטים

לחצו לשליחת הודעה
צריכים עזרה?
היי!
איך אפשר לעזור?