מי אמור לשלם דמי ועד בית (מיסי ועד)?

מחברי המאמר - עו"ד קארין שמעון ועו"ד לידור שובל

פעמים רבות עולה השאלה, מי אמור לשלם את  דמי ועד הבית (מיסי הועד);

בעל הדירה (המשכיר), או השוכר בדירה?

מה אומר החוק בנושא תשלום מיסי ועד (דמי ועד בית)?

חוק המקרקעין, תשכ”ט-1969 קובע:

“בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר;

לענין זה, ”החזקה תקינה“ – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.”

מכאן, שהחובה לשלם מיסי ועד חלה על פי דין בעל הדירה.

אם החובה החוקית לשלם מיסי ועד חלה על בעל הדירה, אז מדוע במרבית המקרים השוכר הוא זה שמשלם את מיסי הועד?

במקרים רבים, במסגרת הסכם השכירות שנחתם בין בעל הדירה, המשכיר, לבין השוכר מפורטים סעיפים המטילים על השוכר את החובה לשאת בתשלומים שונים.

כך, למשל, במרבית המקרים בהסכם השכירות יוסכם כי השוכר יהיה אחראי לשאת בתשלומי החשמל, המים, הארנונה, וכן גם התחייבות השוכר לשאת בדמי ועד הבית.

מה ניתן לעשות במקרים בהם השוכר לא משלם את דמי ועד הבית?

במקרים רבים עולה בקרב נציגות הבית המשותף (ועד הבית) השאלה, מול מי על הועד לפעול אם השוכר לא משלם את דמי ועד הבית?

ככלל, וכל עוד לא נקבע אחרת ואין נסיבות מיוחדות, הרי שיש לפעול על פי החוק;

החוק, כאמור, קובע שהחובה לשלם דמי ועד בית חלה על בעל הדירה.

לכן, במקרה בו שוכר בדירה לא משלם את דמי ועד הבית (מיסי הועד) על נציגות הבית המשותף (ועד הבית) להפנות את דרישתה כלפי בעל הדירה (המשכיר). נציגות ועד הבית יכולה כמובן לפנות במקביל גם לשוכר עצמו, אך יש לשים לב שככלל מאחר שהחובה הקבועה בדין לתשלום חלה על בעל הנכס, יש להפנות אליו את דרישת התשלום.

 
אם הוסכם בין בעל הדירה לשוכר שהשוכר יישא בתשלומי ועד הבית, אז מדוע שועד הבית לא יפנה פשוט לשוכר במקום לבעל הדירה בדרישת התשלום?

יש לשים לב שבעוד שהחוק קובע כי החובה לשאת בתשלומי ועד הבית חלה על בעל הדירה, המנגנון המטיל את חובת התשלום על השוכר הינה חוזית, ועוגנה כהסכמה במסגרת ההתקשרות בין בעל הדירה לשוכר.

ועד הבית איננו צד להסכם השכירות, ולכן – גם אם בהסכם השכירות הוסכם שהשוכר יישא במיסי הועד הרי שאין לועד מקור חוקי מכוחו יוכל להטיל את החובה לשלם את דמי ועד הבית על השוכר.

במילים אחרות:

ככלל, ועד הבית יוכל לדרוש את תשלום דמי ועד הבית מבעל הדירה, ואילו בעל הדירה מצידו הוא זה שיוכל לדרוש את התשלום מהשוכר.

ככל שבמסגרת ההתקשרות החוזית (במסגרת הסכם השכירות) בין בעל הדירה לשוכר, הוסכם  שהשוכר הוא שיישא בתשלומי ועד הבית, והשוכר יפר את התחייבוות ולא ישלם מיסי ועד, אזי ככל שועד הבית ידרוש מבעל הדירה לשלם את דמי ועד הבית ובעל הדירה ישלם אותם מכיסו, בעל הדירה יוכל לדרוש מהשוכר לשפות אותו על הסכומים בהתאם להסכם השכירות ובהתאם למנגנון שנקבע במסגרתו.

 
אני בעל דירה והשוכר שלי לא משלם את מיסי הועד, כעת ועד הבית דורש ממני לשאת בתשלומים. מה אני יכול לעשות?

במקרה בו השוכר לא משלם את דמי ועד הבית וועד הבית מפנה את דרישת התשלום לבעל הדירה, בעל הדירה יכול לדרוש את התשלום מהשוכר מכח התחייבותו החוזית כלפיו ואף לתבוע אותו בגין אי תשלום הסכומים אותם מחויב הוא לשלם בהתאם להסכם (ככל שכך אכן הוסכם במסגרת הסכם השכירות).

בנוסף, במידה ונקבעה במסגרת הסכם השכירות סנקציה נוספת הנוגעת לאי תשלום דמי ועד בית על ידי השוכר, יוכל בעל הדירה לפעול בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם השכירות.

יש לקחת בחשבון כי בסמכות ועד הבית להגיש תביעה נגד בעל דירה שלא משלם את דמי ועד הבית למרות שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

בכל מקרה טרם נקיטה בכל פעול מהפעולות המתוארות במאמר זה מומלץ לקבל ייעוץ משפטי, מאחר שהמענה וההמלצה כיצד לפעול נגזרות מנסיבות המקרה הספציפי ויכולות להשתנות ממקרה למקרה.

 

לעוה”ד במשרדנו ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי בכל הנוגע לבתים משותפים, תשלום מיסי ועד והסכמי שכירות, ליווי וייצוג ועדי בתים, בעלי דירות ועוד.

לייעוץ ראשוני ניתן לפנות אלינו בהודעה מהירה בווטסאפ בלחיצה על האייקון שבתחתית העמוד, במילוי טופס צור קשר משמאל או בפניה טלפונית ונשמח לסייע!

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שהקמנו בנושא סכסוכי שכנים, שם ניתן לשאול ולהתייעץ בכל הנוגע לסכסוכי שכנים. להצטרפות לחץ על הקישור: שכנים בהפרעה – סכסוכי שכנים ועו”ד.

 

הבהרה: כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, איננו ממצה, איננו מתייחס למקרים פרטניים ואיננו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואיננו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם עו”ד. על המעוניין בכך יהיה לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים המפורטים במאמר. המידע המובא במאמר זה איננו מהווה המלצה ו/או הנחיה לבצע או שלא לבצע פעולה כלשהי.

מוזמנים לשתף את הכתבה!

לייעוץ משפטי אישי ומקצועי - השאירו פרטים

לחצו לשליחת הודעה
צריכים עזרה?
היי!
איך אפשר לעזור?