מילון מונחים פיננסיים – מונחי בנקאות בנושא בטחונות

מחברי המאמר - עו"ד קארין שמעון ועו"ד לידור שובל

מה זה “בטחונות” 
הערובות / הבטוחות השונות שנוצרות לטובת הבנק על מנת להבטיח את האשראי שהוא מעניק ללקוח. הבטחונות, כשמם כן הם – אמורים להבטיח את הבנק במקרה בו לקוח שנטל ממנו אשראי נקלע לדיפולט.
 
מה זה “פאסיב”  
תחת “פאסיב” ננכללים כלל הנכסים הכספיים של לקוח.
במסגרת ה“פאסיב הבנקאי” של לקוח יילקחו בחשבון למשל: פיקדונות כספיים במט”י (מטבע ישראלי) ובמט”ח (מטבע חוץ), פקדונות ני”ע (ניירות ערך).
במסגרת ה“פאסיב החוץ בנקאי” (נקרא גם “פאסיב חוץ מאזני”) של לקוח יילקחו בחשבון למשל: קרנות השתלמות וקופות גמל.
 
מה זה “ערבות צד ג'” 
התחייבות של אדם (“אדם” – לרבות תאגיד) לקיים חיובו של אדם אחר כלפי צד שלישי (צד שלישי במקרה שלנו – הבנק).
 
סוגי ערבויות צד ג’:
1.      “ערבות ספציפית” – ערבות להבטחת אשראי ספציפי של החייב.
למשל: ערבות להבטחת תשלום הלוואה ספציפית שהבנק העמיד לחייב.
2.      “ערבות קרדיט / ערבות “מתמדת” – ערבות להבטחת כל חובות החייב, מכל סוג שהוא, כלפי הבנק. הכוונה הן לחובות הקיימים במועד החתימה על כתב הערבות והן לכאלה שייווצרו לאחריו, וזאת בכל סניפי הבנק שלטובתו נחתמת הערבות.
ישנם שני סוגים של ערבות קרדיט / ערבות מתמדת:
 
“ערבות קרדיט מוגבלת בסכום / ערבות מתמדת מוגבלת בסכום” – כשמה כן היא – תוגבל עד לסכום מסוים.
“ערבות קרדיט ללא הגבלה בסכום / ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום” – גם ערבות זו כשמה כן היא – בלתי מוגבלת בסכום.
 
מה זה ” ל.ה.ב” – בהקשר של בנקאות ופיננסים, הכוונה בל.ה.ב היא – “ללא הגבלה בסכום”.
סוגי ערבים:
ישנם שלושה סוגי ערבים, לכל אחד מהם מאפיינים ייחודיים וכללים אחרים החלים על ערבותם. האבחנה ביניהם, על כן, הינה מהותית ומשפיעה בין היתר על היקף חובות הבנק, היקף חובת גילוי שלו כלפי הערב ועוד.
1.      “ערב יחיד” – כל אדם פרטי, מלבד: בן/בת הזוג של החייב, שותפו של החייב, בעל עניין בתאגיד הערב לתאגיד.
2.      “ערב מוגן” – ערב יחיד שחותם על ערבות שסכומה אינו עולה על סכום שנקבע בחוק ומתעדכן מדי תקופה.
3.      “ערב רגיל” – כל ערב שאינו ערב יחיד.
 
מה זה “שמירת בטחונות” 
התחייבות בלתי מותנית של סניף מסוים בבנק לתשלום חובות של לקוח בסניף אחר של אותו הבנק, על פי דרישה וזאת עד לגובה סכום שהוסכם מראש.
הנושא של שמירת בטחונות רלוונטי כאשר מדובר בלקוח שיש לו חשבונות בסניפים שונים של אותו הבנק והוא מבקש כי סניף אחד “יערוב” לחובותיו בסניף אחר. למעשה, מדובר בתחליף לערבות בנקאית – כלי בו לא ניתן להשתמש במקרה כזה, מאחר שהבנק הינו יישות משפטית אחת.
 
מה זה “שז”ח”
הכוונה לשעבוד זכויות חוזיות.
מדובר בבטוחה, שמהותה שעבוד זכויות של לקוח על פי הסכם עם צד/דים שלישי/ים.
 
מה זה “שש”כ” – שעבוד שוטף כללי.
 
מה זה “שש”ש” – שעבוד שוטף שלילי.
 
מה זה “שכ”ש” שעבוד כללי שלילי.
 
מה זה “פארי פאסו” / מה זה “הסכם פארי-פאסו” 
המשמעות המילולית של המונח היא: “בדרגה שווה”.
המונח מתאר מצב בו נכס/ים של לקוח משועבד/ים בדרגה שווה לשני בנקים או יותר.
לרוב, המונח מתייחס להסכמים בינבנקאיים, הנקראים גם: “הסכם פארי פאסו” / “הסכמי פארי פאסו”. בהסכמי פארי פאסו הבנקים מסדירים את היחסים ביניהם במקרה של מימוש השעבודים שבדרגה שווה ואת גובה, סדר ואופן חלוקת תמורות המימוש בין הבנקים.
 
סוגי הסכמי פארי-פאסו:
“פארי פאסו לפי אחוזים” – כל בנק מקבל את חלקו לפי שיעור שהוסכם מראש.
“פארי פאסו לפי יתרות חוב” – כל בנק מקבל את חלקו בשיעור הזהה ליחס שבין סך חוב הלקוח כלפיו לבין החוב המצרפי כלפי כל הבנקים.
 
מה זה “מכתב הסכמה
מכתב שהבנק כבעל שעבוד נותן ללקוח ובו הוא מסכים לביצוע פעולה כלשהי בנכס מושא השעבוד. כך למשל: הסכמה ליצירת שעבוד שני בדרגה לטובת צד ג’ על נכס המשועבד לבנק בדרגה ראשונה.
 
מה זה “מכתב שחרור” 
מכתב המאשר כי בהתקיים תנאי מסוים (לרוב, הפקדת כספים עד ליום מסוים), יוסר השעבוד שנרשם לטובת הבנק ומפורט במכתב.
 
מה זה “טעם עסקי” 
בהקשר הבנקאי, מונח זה על פי רוב מתייחס להגיון העסקי / הכלכלי מאחורי פעולה שחברה מבקשת לעשות. חברה תידרש להציג “טעם עסקי” במקרה של עסקה, שנדרש לוודא כי איננה פוגעת בטובת החברה. מטבע הדברים, הבחינה של “טעם עסקי” תעלה למשל במקרים של עסקאות בעלי עניין.
 
למשרדנו ניסיון רב שנים ומומחיות ייחודית בתחום הבנקאות. עו”ד קארין שמעון ועו”ד לידור שובל היו יועצים משפטיים פנימיים של בנק לאומי במשך שנים רבות וכיום מייצגים בהליכים משפטיים שונים; פשוטים ומורכבים כאחד, בכל תחומי הבנקאות והפיננסים.
לייעוץ משפטי בנושאי בנקאות מוזמנים ליצור איתנו קשר באמצעות מילוי טופס יצירת קשר משמאל, או בהודעת ווטסאפ בלחיצה על האייקון בתחתית המסך מימין.
 

מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שהקמנו – בה ניתן להתייעץ בכל הנוגע להליכים משפטיים ותביעות, לרבות בנושא בנקאות ופיננסים.

להצטרפות לחץ על הקישור: שאל עו”ד – הכל על תביעות בבית משפט ומול המפקח על המקרקעין.

 

הבהרה: כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, איננו ממצה, איננו מתייחס למקרים פרטניים ואיננו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואיננו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם עו”ד. על המעוניין בכך יהיה לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים המפורטים במאמר. המידע המובא במאמר זה איננו מהווה המלצה ו/או הנחיה לבצע או שלא לבצע פעולה כלשהי.

מוזמנים לשתף את הכתבה!

לייעוץ משפטי אישי ומקצועי - השאירו פרטים

לחצו לשליחת הודעה
צריכים עזרה?
היי!
איך אפשר לעזור?