חוזה לא חוקי

מחברי המאמר - עו"ד קארין שמעון ועו"ד לידור שובל

כמה פעמים שמעתם את המונח “חוזה לא חוקי”? סביר להניח שלא מעט.

אלא שרבים אינם יודעים מתי באמת חוזה ייחשב ל”חוזה לא חוקי”.

“חוזה לא חוקי”, מוכר לעיתים בשמות אחרים, כמו: “חוזה פסול”, או “חוזה הנוגד את תקנת הציבור”.

מהו חוזה לא חוקי?

ככלל, לצדדים לחוזה עומדת הזכות לבחור כיצד לנסח ולהסדיר במסגרת חוזה ביניהם את כל מה שעולה על רוחם.

למעשה צדדים להסכם יכולים, ככלל, להעלות על הכתב במסגרת החוזה את כל רצונותיהם, וכן את כל ההסכמות וההתחייבויות אליהן הם הגיעו.

החופש להתקשר בחוזה ולהסדיר בו את כל מה שהצדדים מבקשים, מעוגן כעקרון המוכר בשם “חופש החוזים”.

אלא שאותו “חופש” הנקרא “חופש החוזים”, איננו בלתי מוגבל.

גם חופש החוזים צריך לעמוד בדרישות החוק ובמגבלות.

כך, למשל, המגבלה לפיה כל ההתחייבויות וההסכמות אליהן הגיעו הצדדים חייבות להיות חוקיות.

 
כיצד מוגדר “חוזה לא חוקי” בחוק?

חוזה לא חוקי מוסדר בסעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), התשמ”ג-1973 הקובע כי:

“חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל.

 
מתי חוזה ייחשב לחוזה לא חוקי?

חוזה ייחשב לחוזה לא חוקי (או יש המכנים זאת: “חוזה פסול”), למשל במקרים הבאים:

  • כאשר הליך כריתת החוזה נעשה בניגוד לחוק, או;
  • כאשר סעיפי החוזה סותרים הוראות חוק, או;
  • כאשר החוזה על פניו נראה חוזה שתוכנו לגיטימי אך מטרתו היא מטרה שאינה חוקית.

 

“חוזה לא חוקי” מכונה גם “חוזה הנוגד את תקנת הציבור”. מהי “תקנת הציבור”?

תקנת הציבור הינה מושג משפטי שמטרתו לבטא את התפיסה הבסיסית של החברה ביחס להתנהגות ראויה. מושג תקנת הציבור משתנה מעת לעת ומשקף את ערכי היסוד של החברה בכל מה שקשור לתחומי המוסר, הכלכלה והחברה של המשטר המשפטי וככזה, הוא כולל את ערכי החברה בענייני מוסר, כלכלה וחברה.

לדוגמא: חוזה עבדות, חוזה שפוגע בזכויות יסוד.

 

מה ניתן לעשות, אם חתמתי על חוזה לא חוקי?

במקרה בו נחתם חוזה לא חוקי, למשל מכיוון שיש בו הוראות לא חוקיות החוזה בטל. אם חתמת על חוזה שיש בו התחייבויות לא חוקיות הוא בטל מעיקרו, בהתאם להוראות חוק החוזים. יש כמובן לבחון כל מקרה לגופו, ולבדוק האם ההוראות הלא חוקיות גורמות לביטול החוזה כולו או שמא רק אותן הוראות עצמן בטלות בעוד יתר החוזה ימשיך לחול בתוקפו המחייב. 

 

מה ניתן לעשות, אם שילמתי כספים מכח חוזה לא חוקי? האם יחזירו לי אותם?

סעיף 31 לחוק החוזים עוסק בחובת ההשבה וקובע כי אם נקבע לגבי חוזה מסוים שהוא חוזה פסול/לא חוקי, על בית המשפט להורות על השבה וכל צד לחוזה מחויב להחזיר לצד השני את מה שהוא קיבל בהתאם לחוזה.

 

אם חתמתי על חוזה לא חוקי בתמימות ולא ידעתי שהוא לא חוקי, האם יוכלו לתבוע ממני השבה של כספים שקיבלתי?

במקרה של חוזה לא חוקי, לבית המשפט שיקול דעת רחב לערוך איזון בין הצדדים. זאת, בכדי לעשות צדק ולא לאפשר לצד שרצה ליהנות מאי חוקיותו של החוזה לצאת נשכר.

כך, למשל, במקרה שבו יש צד אחד תמים שלא ידע על אי חוקיותו של החוזה, בית המשפט עשוי לפטור אותו מחובת השבה או להקטין אותה. הכל בהתאם לנסיבות המקרה.

בין הנסיבות שישקול בית המשפט יילקח בחשבון גם מצב בו ישנו צד אחד לחוזה שהוא הנהנה העיקרי כתוצאה מאי חוקיותו של החוזה.

 

האם ניתן לבטל רק חלק מחוזה לא חוקי או שתמיד יבוטל החוזה הלא חוקי כולו?

בהתאם לסעיף 19 לחוק החוזים, במקרה בו ניתן להפריד את החוזה לחלקים ועילת הביטול נוגעת רק לחלק מסוים בחוזה – יבוטל רק אותו חלק, אך בכפוף לנסיבות המקרה.

במקרה כזה, חשוב לבחון את השלכות הביטול החלקי. כך, למשל, לבחון אם הביטול החלקי יוצר מצב בו החוזה כולו כבר מתרוקן מתוכן, האם הביטול החלקי למעשה יוצר חוזה חדש אליו לא התכוונו הצדדים שאז סביר כי לא יהיה ניתן לבטל את החלק הלא חוקי בלבד, וכן לבחון את השאלה, האם יש להניח שהצד לו עומדת זכות הביטול לא היה מתקשר בחוזה כולו אלמלא אותו חלק הניתן לביטול.

למשרדנו נסיון רב בעריכת הסכמים ובמתן ייעוץ משפטי בכל הקשור לדיני חוזים, לרבות ייצוג בבתי משפט בסוגיות חוזיות ובכללן: ביטול חוזה (ביטול הסכם), אכיפת חוזה (אכיפת הסכם), תביעת פיצוי בגין הפרת חוזה (פיצוי בגין הפרת הסכם).

 

הבהרה: כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, איננו ממצה, איננו מתייחס למקרים פרטניים ואיננו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואיננו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם עו”ד. על המעוניין בכך יהיה לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים המפורטים במאמר. המידע המובא במאמר זה איננו מהווה המלצה ו/או הנחיה לבצע או שלא לבצע פעולה כלשהי.

 

מוזמנים לשתף את הכתבה!

לייעוץ משפטי אישי ומקצועי - השאירו פרטים

לחצו לשליחת הודעה
צריכים עזרה?
היי!
איך אפשר לעזור?