התקנת מצלמות בבית משותף

מחברי המאמר - עו"ד קארין שמעון ועו"ד לידור שובל

 

הן כבר מקיפות אותנו ומלוות אותנו באינספור מקומות, בין אם נאהב את זה ובין אם לא;

בקניון, בכביש, ברחוב, ואפילו בבנייני משרדים.

מצלמות מעקב הפכו לדבר נפוץ, אך כשמדובר בהתקנת מצלמות בבית משותף מקבל משמעות מטרידה של חדירה לפרטיות, ומעלה שאלות רבות:

  • האם מותר להתקין מצלמות בבית משותף?
  • מה הכללים במקרה בו מבקשים להתקין מצלמות מעקב בבית משותף?
  • האם ניתן להתקין מצלמות בכל מקום ברחבי הבית המשותף, או שיש מגבלות כלשהן?
  • האם התקנת מצלמות בבית משותף דורשת הצבעה? וככל שכן – מהו הרוב הדרוש?

 

במאמר זה נביא סקירה של הסוגיות המרכזיות ומענה לשאלות נפוצות.

 

מדוע בכלל להתקין מצלמות בבית משותף?

הסוגיה עולה לרוב כאשר עולה צורך (לרוב מצד אחד או יותר מבעלי הדירות בבית המשותף) מטעמי ביטחון ובטיחות.

לרוב, בעלי דירות הדורשים התקנת מצלמות בבית משותף מנמקים זאת ברצון למנוע גניבות, בקרה על מיהם הגורמים הנכנסים לבניין, הרחקת גנבים ומניעת מעשי ונדליזם.

 

אז למה שלא להתקין מצלמות בבית משותף?

לצד המטרות (החשובות) שפורטו לעיל, ישנם בעלי דירות שלגישתם התקנת מצלמות מעקב בבית משותף מהווה חדירה בלתי סבירה ולא מידתית לפרטיות שלהם, ובמקרים רבים גם החוק לצידם.

 

כיצד ניתן לאזן בין הזכות של המבקש להתקין מצלמות בבית משותף לבין הפגיעה האפשרית בפרטיות?

למעשה, נדרש לאזן בין הזכות לפרטיות לבין הזכות לפקח ולקיים בקרה על מה שמתרחש בסביבתו של הבית המשותף, לשמור על הקניין ועוד.

את האיזון הזה מקיימים, בשלב ראשון, על ידי אבחנה בין מקומות בשטחים המשותפים שנגדיר כ”ציבוריים” באופיים, הנחשבים ל”רשות הרבים”, לבין מקומות שנגדיר כ”אינטימיים” יותר, שמאפיינים את “רשות היחיד”.

אבחנה כזו תסייע בשלב הראשון לאבחן מהם מקומות בהם תהיה יותר “לגיטימציה” להתקין מצלמות, ובאילו מקומות התקנה שכזו כבר פוגעת בפרטיות וייתכן כי תידרש גם הסכמה מפורשת לכך.

 

מקומות “ציבוריים” באופיים בבית משותף

על מקומות שייחשבו כ”רשות הרבים” בבית משותף ניתן למנות, למשל, את לובי הכניסה לבניין, הכניסה לחצר הבניין, הכניסה לחניון הבניין וכיו”ב.

  • חשוב להדגיש שאין מדובר בקביעה גורפת והאמור לעיל יכול להשתנות מבניין לבניין בהתאם למבנהו ולנסיבות.

כך, למשל, בבניין שבו לא ניתן להתקין מצלמה בלובי הבניין מבלי שהמצלמה תקלוט בצילום  גם כניסות של דירות הממוקמות בקומת הכניסה – ייתכן שהדבר ישפיע על ההחלטה אם התקנת מצלמה בלובי הבניין בכלל עומדת בהוראות הדין.

 

מקומות “פרטיים” באופיים בבית משותף

על מקומות שייחשבו ל”רשות היחיד” בבית משותף ניתן למנות, למשל, את המעלית וא חדר המדרגות.

  • חשוב גם כאן להדגיש: התשובה עשויה להשתנות ממקרה למקרה כתלות במבנה הבית המשותף והנסיבות.

 

האם נדרשת הסכמה להתקנת מצלמה בבית משותף? ואם כן – מהו הרוב הדרוש?

 

לגבי מקום שנחשב ל”פרטי” או “אינטימי” במהותו (כמו, למשל, מעלית) תידרש הסכמה של כלל בעלי הדירות.

 

לגבי מקום שנחשב ל”רשות הרבים” (ושוב – כאמור יש לבחון באופן פרטני האם מיקום מסוים בבניין ספציפי אכן עונה להגדרה זו) – נכון למועד כתיבת שורות אלה הדעות חלוקות, ולעיתים אף משתנות בין גורם שיפוטי אחד למשנהו;

גישה אחת גורסת, כי מדובר בשימוש סביר ברכוש משותף ולכן כל עוד אין פגיעה בפרטיות של מאן דהוא אין מניעה להתקין מצלמות גם ללא קבלת אישור אסיפה כללית.

גישה שניה רואה בהתקנת מצלמות בבניין בו לא הותקנו מעולם מצלמות כ”פעולה חריגה” שאיננה מהווה “שימוש סביר” ברכוש משותף בדומה ל“שיפוץ” או “השבחה” של בית משותף ולא עונה להגדרה של “שמירה על הקיים” ולכן רואים בה פעולה הדורשת הסכמה של כלל בעלי הדירות במסגרת אסיפת דיירים. לעומתם, יש שיקבעו שלתכלית זו ניתן להסתפק ברוב רגיל.

 

האם לשכן מותר להתקין מצלמה בכניסה לדירה הפרטית שלו?

לכאורה נדמה שהתשובה פשוטה, הלא מדובר בשטח פרטי של אדם, אז מדוע שלא תתאפשר הצבת מצלמה בכניסה אליו?!

מנסיוננו, במקרים רבים – מצלמה המותקנת מעל לדלת כניסה של דירה, מצלמת גם כניסה של דירה אחרת הסמוכה אליה. ככל שזה המצב, אזי ההתקנה בעייתית מאוד שכן היא פוגעת בפרטיות של הדירה השכנה.

מצלמה המצלמת כניסה לדירה אחרת מהווה פגיעה בפרטיות של דיירי הדירה האחרת ושל באי ביתם, תוך אפשרות להתחקות אחר תנועותיהם ומבקריהם תוך פגיעה אסורה בפרטיותם בניגוד לחוק.

גם במקרה בו המצלמה קולטת את העוברים ושבים בחדר המדרגות יש כדי להוות פגיעה אסורה בפרטיות.

חשוב להדגיש, כי גם במקרים שתוארו לעיל – יש לבחון כל מקרה לגופו, גם לעניין במיקומים הנקלטים בעדשת המצלמה וגם לעניין הרקע להתקנת המצלמה ולנסיבות המקרה הספציפי.

 

חשוב ליידע על עצם קיומן של המצלמות בבית המשותף

יש למקם את המצלמות במקום גלוי ולתלות שילוט ברור המיידע, בין היתר, על קיומן של המצלמות.

 

אסור להקליט שמע במסגרת המצלמות שהותקנו בבית המשותף

אסור להתקין מיקרופון או כל אמצעי שמע אחר המקליט באודיו את השמע. הדבר עלול להיחשב להאזנת סתר שהינה עבירה פלילית.

 

למי מותר לעיין בצילומים המתקבלים ממצלמה בבית משותף?

ראשית, יש להקפיד שהתיעוד המצולם יישמר במחשב מאובטח ולא נגיש ולא יועבר לאף אחד מדיירי הבית המשותף.

גישה לתוצרים תתאפשר רק למורשה, שיפעל בהתאם לכללים מסודרים ובין היתר לעניין תיעוד.

יש לערוך נוהל ברור לצפיה בצילומים תוך פירוט מטרות התקנת המצלמות, השימוש שייעשה בהן, מיקומן ועוד.

 

הערה חשובה:

בכל הנוגע להצבת מצלמות בבית משותף – הנסיבות והפרטים חשובים ביותר ועשויים להוביל לתשובה שונה בתכלית בין בית משותף אחד למשנהו

בכל הנוגע להתקנת מצלמות בבית משותף יש הרבה מאוד ניואנסים שלמאזין מהצד עשויים להישמע מינוריים אך בפועל הינם בעלי משמעות משפטית מכרעת.

כך, למשל, במקרה של התקנת מצלמה הניתנת להזזה או הסטה – גם אם ההתקנה עומדת בכל הכללים, ייתכן שעצם העובדה שהמצלמה ניתנת להזזה מבחינת זוית הצילום שלה ועוד – יש בה כשלעצמה כדי לשנות מהותית את הדרישות הן לגבי ההסכמות הדרושות ולעיתים אף לגבי עצם ההתקנה בכלל.

לאור האמור חשוב לקבל ייעוץ משפטי מקדים מעו”ד המומחה בנושא טרם העלאת שאלת התקנת מצלמות בבית משותף לדיון או להצבעה.

עו”ד הבקיא בתחום יידע לשאול את השאלות הנכונות, לבדוק את המסמכים הנדרשים ולתת ייעוץ משפטי בהתאם.

 רוצה להתייעץ בנושא של התקנת מצלמות, הגנת הפרטיות וסכסוכי שכנים?

לעוה”ד במשרדנו ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי בכל הנוגע להתקנת מצלמות בבית משותף, הגנת הפרטיות, שימוש ברכוש משותף, תשלום דמי ועד בית, שינויי תקנון בית משותף, הסכמי שכירות, ליווי וייצוג ועדי בתים, בעלי דירות ועוד.

לייעוץ ראשוני ניתן לפנות אלינו בהודעה מהירה בווטסאפ בלחיצה על האייקון שבתחתית העמוד, במילוי טופס צור קשר משמאל או בפניה טלפונית ונשמח לסייע.

בנוסף, מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שהקמנו בנושא סכסוכי שכנים, שם ניתן לשאול ולהתייעץ בכל הנוגע לניהול בתים משותפים ולסכסוכי שכנים. להצטרפות לחץ על הקישור: שכנים בהפרעה – סכסוכי שכנים ועו”ד.

 

הבהרה: כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, איננו ממצה, איננו מתייחס למקרים פרטניים ואיננו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואיננו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם עו”ד. על המעוניין בכך יהיה לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים המפורטים במאמר. המידע המובא במאמר זה איננו מהווה המלצה ו/או הנחיה לבצע או שלא לבצע פעולה כלשהי.

מוזמנים לשתף את הכתבה!

לייעוץ משפטי אישי ומקצועי - השאירו פרטים

לחצו לשליחת הודעה
צריכים עזרה?
היי!
איך אפשר לעזור?