הליכי גביית חובות על ידי בנקים

מחברי המאמר - עו"ד קארין שמעון ועו"ד לידור שובל

ביום 01.02.2018 נכנסה לתוקף הוראה המחייבת את כל הבנקים לגבי התנהלותם בהליכי גביית חובות

התופעה כה מוכרת, שנדמה כי אין צורך להציגה; לקוח של בנק נוטל הלוואה, לא עומד בהחזרי ההלוואה (במקרים רבים – שלא באשמתו או מבלי ששם לב לפיגור שנוצר), ולפתע מוצא את עצמו נאלץ להתמודד עם עורכי דין מטעם הבנק, או לעיתים עם תביעה שכבר הוגשה נגדו על מנת לגבות את החוב, תוך שהוא נדרש לשאת בעלויות הניכרות הכרוכות בניהול הליכים, וכל זאת – מבלי שבשום שלב ניתנה לו ההזדמנות הנאותה להסדיר את חובו טרם הגשת התביעה.

כאילו לא די בכך, במקרים רבים כשהחייב מנסה לייתר את ניהול ההליך ופונה מיוזמתו לבנק על מנת להסדיר אותו – התשובה המתקבלת היא “דבר עם עורך הדין”..

כך, למשל, אם לא הקפדת לעקוב ולוודא באופן קפדני שההלוואה שנטלת נפרעת באופן סדיר,  ומספר תשלומים “התפספסו” (לעיתים רק כי לא שמת לב שאין בחשבון יתרה מספקת), יכולת למצוא את עצמך במצב בו הפעם הראשונה שיוודע לך אודות החוב שתפח, תהיה רק בשלב שבו כבר קיבלת מכתב התראה מטעם עו”ד, או אז הבנק כבר לא ינהל איתך דין ודברים בעצמו אלא רק באמצעות בא כוחו.

נשמע מוכר? אז לא עוד.

הוראה חדשה שהתקין הפיקוח על הבנקים ונכנסה לתוקף ב-01.02.2018 באה להסדיר את התחום ה”אפור” של ניהול הליכי הגביה מול הלקוח שטרם הוסדר בחקיקה, ומחייבת את הבנק למצות את הליכי גביית החובות מלקוחות בטרם ינקוט בהליך משפטי.

ההוראה החדשה מסדירה את הליכי הגביה של הלוואות, של מסגרות אשראי שהועמדו בחשבון ואת הליכי הגביה של מסגרות אשראי בכרטיסי חיוב, ומטרתה להביא להגברת ההוגנות והשקיפות בכל תהליך גביית החובות.

הבנק צריך לתת לך הזדמנות להסדיר את החוב

בין היתר קובעת ההוראה החדשה, כי בטרם הבנק יעביר את הטיפול בחובך לעו”ד מטעמו או לפונקציה לטיפול בהסדרת חובות (עליה יוסבר בהמשך), לפי המועד המוקדם מבין השניים, עליו לשלוח לך הודעה על כוונתו לעשות כן. בהודעה על הבנק לתת לך גילוי מלא ולפרט מה יתרת סכום ההלוואה, מה שיעור הריבית עליה, מה סכום ההלוואה שבפיגור, כיצד חושב ומה שיעור ריבית הפיגורים. על מנת להקל עליך ביצירת קשר לשם הסדרת החוב ועל מנת שלא תטורטר מפקיד אחד לשני – מחייבת ההוראה את הבנק למסור לך במכתב הנ”ל גם את פרטי ההתקשרות עם הפונקציה לגביית חובות.

הסוף ל”דבר רק עם עורך הדין שלי”

כאמור, הרגל בעייתי נוסף שסיגלו להם הבנקים, היה שברגע שהטיפול בגביית החוב שלך הועבר לעו”ד מטעם הבנק, על פי רוב – לא היה לך יותר עם מי לדבר זולת עורך הדין.

הקושי שעוררה התנהלות זו, נעוץ בכך שאילו היה הבנק מתקשר באופן ישיר עם החייב ייתכן שלכתחילה היו השניים מצליחים להגיע להסדר כזה או אחר, עוד בטרם יועבר החוב לטיפול במסגרת הליך משפטי.

ההוראה החדשה קובעת, כי לך כחייב שמורה הזכות לפנות ישירות לבנק (ולא רק באמצעות עורך הדין של הבנק) בכל עניין הקשור לחוב שלך ולקבל כל מידע שהיית יכול לקבל אודות חשבונך, גם אלמלא התנהל מולך הליך משפטי.

בכך, למעשה, ניתן יהיה לחסוך בכל העלויות הכרוכות בהליכים משפטיים, שעל פי רוב השית הבנק על החייב עצמו ובכך ניפח את יתרת החוב כלפיו.

לא עוד טרטור בין גורמים שונים

נוצר לך חוב לבנק שלא נפרע במועד? לא נעים. אבל לא נעים אף יותר יהיה אם בנסיונותיך הנואשים להסדיר אותו, יהיה עליך לפנות לפקיד הבנק אשר לו במקרים רבים כלל אין את הסמכות לאשר את הסדר החוב, ולפקיד בעל הסמכות לאשרו על פי רוב אין את מלוא המידע הפיננסי עליך, וכך תמצא את עצמך מטורטר מפקיד לפקיד.

על מנת לייעל את הליכי הגביה ולמנוע את המרדף אחר גורמים שונים בבנק מצד החייב שכל שביקש היה להסדיר את חובו, ההוראה החדשה מחייבת את הבנקים להקים פונקציה ייעודית לגביית חובות, שתפקידה יהיה לנהל את הליכי הגביה מלקוחות.

לפונקציה הנ”ל תהיה הסמכות לרכז ולנהל את כל הליכי הגביה מול הלקוח; החל משלב ניהול המשא ומתן לפשרה עם הלקוח, וכלה באישור הסדר הפשרה מולו.

האם ידוע לך מה הריבית על החוב שלך לבנק?

היבט מקומם נוסף בהתנהלות תאגידים בנקאיים בגביית חובות, היה שעד היום לא תמיד ידע החייב עצמו מהי הנוסחה לחישוב ריבית הפיגורים המחושבת על החוב שלו לבנק.

כך, הרבה פעמים, יכל חייב למצוא את עצמו נדרש לשלם לבנק סכומים אדירים בגין רכיבים שלא ידע בכלל לבדוק או לחשב בעצמו.

ההוראה החדשה מחייבת מעתה את הבנקים למסור ללקוח את הנוסחה לחישוב ריבית הפיגורים ומנגנון ההצמדה – כבר בשלב של חתימת הסכם ההלוואה.

מה יקרה אם לא תפרע את חובך לבנק?

אם עד היום, הודעה על כתב תביעה שהוגש נגדך היתה נופלת עליך כרעם ביום בהיר, ההוראה החדשה באה להסדיר גם את הנושא הזה.

כך, בין היתר, ההוראה מחייבת אתה הבנק לשלוח לחייב הודעות מפורטות בנוגע לחובו כלפי הבנק, כשההודעות תכלולנה– במידת האפשר – הסבר מה יקרה במידה והחייב לא יעמוד בתשלום החוב. הודעה כאמור תישלח בעיתוי שיאפשר לחייב להימנע מכך.

הוראה זו משלימה מהלכים נוספים שננקטו במטרה להסדיר את הנושא של גביית חובות, ועליהם ניתן למנות, בין היתר, גם את תיקון 19 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ”א-1981. במסגרת התיקון הנ”ל, נאסר על תאגידים בנקאיים להעמיד הלוואה לפרעון מיידי או לנקוט הליך משפטי נגד לקוח בשל אי עמידה בתנאי הלוואה, אלא אם בטרם עשה כן – שלח לחייב הודעה על כך בכתב ובמסירה אישית בדואר רשום עם אישור מסירה בטרם ינקטו בהליך משפטי לגביית חוב, וזאת במטרה למנוע מצב בו ננקטים הליכים כנגד חייב מבלי שניתנה לו הזדמנות נאותה להסדיר את חובו או אף להיות מודע לקיומו.

ככל שהבנק או חברת כרטיסי האשראי החלו לנקוט נגדך בהליכי גביה – מומלץ שתסתייע בשירותיו של עורך דין מומחה בבנקאות והסדרת חובות.

יש המכנים זאת: “עו”ד מומחה בנקים”, “עו”ד להפחתת חובות” או “עו”ד לענייני בנקים ולתביעות בנקים”. הכינוי פחות חשוב, מה שחשוב יותר זה שתהיה מלווה על ידי עורך דין מומחה ומנוסה שילווה אותך בהתמודדות מול הבנק / חברת כרטיסי האשראי בצורה הטובה ביותר.

עו”ד קארין שמעון ועו”ד לידור שובל היו בעבר יועצים משפטיים פנימיים של אחד הבנקים הגדולים, וכיום בעלי משרד עצמאי המייצג לקוחות ובתי עסק בכל עניין הנוגע לתביעות בנקים, הסדרת חובות, וחדלות פירעון. 
בעלי הצלחה רבה ומוכחת בהפחתת חובות לבנקים, עריכת הסדרים ואף בביטול חובות לבנקים במקרים המתאימים.

 

רוצה לשאול שאלות נוספות בנושאי בנקאות? בקישור הבא ניתן להצטרף לקבוצה שהקמנו: 

תשאל עו”ד בנקים (שאלות משפטיות בנושאי בנקאות)

הבהרה: כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, איננו ממצה, איננו מתייחס למקרים פרטניים ואיננו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואיננו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם עו”ד. על המעוניין בכך יהיה לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים המפורטים במאמר. המידע המובא במאמר זה איננו מהווה המלצה ו/או הנחיה לבצע או שלא לבצע פעולה כלשהי.

מוזמנים לשתף את הכתבה!

לייעוץ משפטי אישי ומקצועי - השאירו פרטים

לחצו לשליחת הודעה
צריכים עזרה?
היי!
איך אפשר לעזור?